Omakotitalo
Porvoo
Suomenkylä
Malmintie 2. Porvoon kaupunki myy peruskorjattavan entisen koulurakennuksen nyttemmin toiminut teatteritalona ja rakennus on mahdollista muuttaa asuintaloksikin. Hienossa sijainnissa, korkealla mäenharjanteella, peruskorjattava näyttävä entinen koulurakennus! Asemakaavassa rakennus on merkitty sr-6, joka suojeltava, rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokas ja sen purkaminen on maankäyttö ja rakennuslain 57§2 nojalla kielletty. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja muutostyöt sekä tontilla muut rakentamiset tulee tehdä siten, että kohteen arvot säilyvät.

Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaisille varata tilaisuus lausunnon antamiseen, autopaikkavaatimus 2ap/asunto ja 120m2 /1ap lähipalvelu tai kulttuuritilan. Alue on vedenhankinnalta tärkeää pohjavesialue ja radon turvallisuus on huomioitava.

Aurinkoinen oma tontti 1708m2 ja tonttia ympäröi itä-eteläpuolelta s-5 maisemallisesti arvokas kalliomaa-alue ja s-4 on olemassa oleva mäntypuusto on maisemallisesti arvokas. Lisäksi yksi erillinen rakennuspaikka. E=0,25/Iu2/3. Soveltuu remontin jälkeen tilantarvitsijalle, asuintilaksi, työ- harraste-, verstas- ja/toimistokiinteistöksi.

Muuntelukelpoinen pohjaratkaisu, bruttoala 229m2. Sähkölämmitys, helposti moottoritien liittymään Lakkapolun kautta, muutamia reittivuoroja ja Porvoon keskustaan n. 4,5km. Kohde on vuokrattu ja vuokralainen irtisanottu.

Vapautuu lokakuuhun 2018 mennessä!

Hp. 220 000€

Asiakirjoja
Asemakaavaote:
Asemakaavamerkinnät:
Kartta:
Ilmakuva:
Pohjakuva:
Kiinteistorekisteriote:
Kuntokartoitus: